Seloste

Toiminimi Haaran torppa ei vastaa sivuston virheettömästä toiminnasta eikä mistään sivuston tai sen aineiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. 

Toiminimi Haaran torppa ei myöskään vastaa mistään kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta, vaikka tällaiseen palveluun viitattaisiin näillä sivuilla, eikä sivuilla sijaitsevien tai sivuilla esitettyjen linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niillä olevista tiedoista.

Tähän sivustoon ja tällä sivustolla olevaan aineistoon sovelletaan Suomen lakia.


Valokuvat CC0 tai © Anne Kolari. Logo © Jyri Alanne.